Als proefpersoon kun je deelnemen aan diverse onderzoeken. De vergoedingen kunnen hierbij ook variëren. Voor onderzoeken waar je bijvoorbeeld meer tijd in moet steken of waarbij je moet voldoen aan heel specifieke criteria kun je hoge vergoedingen verwachten. Er zijn ook onderzoeken waarbij de risico’s op lichamelijke bijwerkingen hoog zijn, zoals geneesmiddelenonderzoeken, hiervoor kun je vaak ook hoge vergoedingen verwachten.

Er zijn echter een groot aantal verschillende onderzoeken. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Cognitieve vaardigheidstesten, hierbij kijken ze naar hoe je informatie opneemt en verwerkt. Dit kan met name van belang zijn voor onderwijs. Met dit soort onderzoeken kan men ook kijken naar hoe iemand iets leert. Dit kan interessant zijn voor een bepaalde groep mensen zoals mensen met een taal- of rekenachterstand of jonge kinderen.
  • Vragenlijsten, voor het verzamelen van data kunnen ook vragen beantwoord worden. Vaak zijn hiervoor veel respondenten nodig om een statistische analyse te kunnen uitvoeren. Vragenlijst kunnen vaak gemakkelijk via de computer worden gedaan. Onderwerpen kunnen ook hier enorm uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe je er financieel bij zit of wat je van een nieuw tandpastamerk vindt.
  • Lichamelijke onderzoeken, hierbij wordt gekeken naar de werking van een lichaamsfunctie zoals gehoor of zicht. Je wordt bijvoorbeeld getest door middel van het luisteren naar audiofragmenten.
  • Usability onderzoeken, software maar ook fysieke apparaten voor gebruikers moeten gebruiksvriendelijk zijn zodat ze effectief en efficiënt kunnen worden bediend. Hiervoor moeten onderzoeken worden uitgevoerd om te kijken wat beter werkt. Je kunt als proefpersoon gevraagd worden voor het verbeteren van mobiele applicaties en websites. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken hoe snel je een bepaalde taak kunt oplossen. Maar ook hoe je de gebruiksvriendelijkheid ervaart, door hardop na te denken bij het uitvoeren van een taak.
  • Medische onderzoeken, voor het onderzoeken naar de werking van medicijnen, medische apparaten of bepaalde therapieën. Hierin kunnen de risico’s op lichamelijke bijwerkingen enorm verschillen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het testen van een nieuw massage-apparaat voor fysiotherapeuten tot MRI scans voor ziekenhuizen.
  • Geneesmiddelenonderzoeken, dit soort onderzoeken vallen onder medische onderzoeken maar het verschil is dat bij onderzoek naar geneesmiddelen de risico’s op lichamelijke bijeffecten hoger zijn. Als proefpersoon van geneesmiddelenonderzoeken wordt je getest op medicijnen (of placebo’s). Je krijgt hiervoor vaak een hoge vergoeding. De geschiktheid van proefpersonen is vaak iets lastiger omdat medicijnen getest moeten worden op hun werking, proefpersonen moeten dan een bepaalde ziekte dragen of in een heel specifieke doelgroep passen om de werking te kunnen testen.
  • Verslavingsonderzoek, onderzoek naar gebruik van verslavende middelen.
  • Maatschappelijk onderzoek, onderzoek naar bijvoorbeeld maatschappelijke problemen in de samenleving. Hierbij wordt vaak een grote groep mensen geïnterviewd die een maatschappelijk kenmerk deelt zoals hoog of laag inkomen, familie met kinderen, ouderen, vluchtelingen, etc. Dit soort onderzoeken is met name van belang om problemen te onderzoeken die in een samenleving kunnen spelen. Ze worden vaak uitgevoerd door overheidsinstanties.

De lijst is niet compleet maar zoals je ziet is de diversiteit in onderzoeken enorm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *