Brede universiteiten

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
  In de havenstad  van Nederland vind je de Erasmus Universiteit. Een ruim aanbod aan Nederlandstalige en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen, moderne studiefaciliteiten en een internationale atmosfeer zijn de belangrijkste eigenschappen van deze universiteit. Je kunt hier studeren in de richtingen gezondheid, management & economie, rechten, gedrag & maatschappij en kunst & cultuur.
 • Maastricht University
  Dit is een van de jongste universiteiten van Nederland. Je vind hier een heel internationale cultuur, mede dankzij de ligging in een grensregio. Al sinds het begin werkt de UM met een ander onderwijsmodel dan de meeste universiteiten: het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Deze kleinschalige opzet daagt studenten uit om hun talenten en interesses actief te ontwikkelen, en vaardigheden als zelfredzaamheid, assertiviteit en probleemoplossend vermogen. Je kunt hier studeren in de richtingen sociale wetenschappen, gezondheid, humanistiek, rechten, psychologie en economie & bedrijfskunde.
 • Radboud Universiteit Nijmegen
  Deze klassieke universiteit biedt al sinds 1923 een gevarieerd aanbod aan studierichtingen. De gezellige stad aan de Waal is het decor voor een persoonlijke opleiding, waarin je gestimuleerd wordt om je te verwonderen, kritisch na te denken en samen te werken. Je kunt hier studeren in de richtingen bètawetenschappen, cultuur – geschiedenis – kunst & religie, economie & management, filosofie & levensbeschouwing, gedrag en maatschappij, gezondheid en levenswetenschappen en taal & communicatie.
 • Rijksuniversiteit Groningen
  Een van de oudste universiteiten van Nederland, uit 1614, in Groningen, ook wel de kennisstad van het Noorden. Meer dan 30.000 studenten uit de hele wereld vormen in deze overzichtelijke maar bruisende stad de basis voor hun carrière. Je kunt hier studeren in de richtingen economie & bedrijfskunde, gedrags- en maatschappijwetenschappen, godgeleerdheid en godsdienstwetenschap, letteren, medische wetenschappen, rechtsgeleerdheid, ruimtelijke wetenschappen, wijsbegeerte, wiskunde en natuurwetenschappen.
 • Tilburg University
  De universiteit van Tilburg ligt centraal in het gezellige Noord-Brabant. De groene campus biedt een mooie basis voor het vormen van een internationale gemeenschap waar studenten elkaar stimuleren, uitdagen en kennis opdoen. Je kunt hier studeren in de richtingen economie & management, recht & bestuur, communicatie, cultuur, gedrag & maatschappij, liberal arts & sciences en data science.
 • Universiteit Leiden
  Leiden is altijd al een van de grootste klassieke universiteiten in Nederland geweest. Al sinds 1575 studeer je hier in een inspirerende omgeving: Leiden is een klassieke stad vlakbij regeringsstad Den Haag en het moderne Rotterdam.  Via het Leids studiesysteem en het bindend studieadvies stimuleert de universiteit de studenten om het beste uit zichzelf te halen, in een steeds meer internationale omgeving. Je kunt hier studeren in de richtingen archeologie, geesteswetenschappen, geneeskunde, rechten, bestuurskunde, global affairs, sociale wetenschappen en wiskunde- en natuurwetenschappen.
 • Universiteit Twente
  De Universiteit Twente is het centrum van de technologie in het oosten van Nederland. Ze werken hier volgens het Twents onderwijsmodel waarin een aantal kernprincipes gecombineerd worden: een multidisciplinaire projectmatige aanpak, student-driven learning en peer-based learning. Dat betekent in de praktijk dat in ieder tijdvak één thema centraal staat waarbij je technologie en design integreert. De thema’s hebben maatschappelijke relevantie en spelen in op de motivatie van studenten. Je kunt hier studeren in de richtingen biomedical technology & health, engineering, european public administration, ICT, international business administration, gedragswetenschappen en science & technology.
 • Universiteit Utrecht
  In het centrum van Nederland ligt deze knusse maar toch veelzijdig grote universiteit. Al sinds 1636 vliegen vanaf hier jonge hoogopgeleiden de wijde wereld in. Je hebt de mogelijkheid een groot deel van je studie zelf vorm te geven, afhankelijk van je eigen belangstelling, ambities en talenten. Ook buiten de grenzen van je eigen opleiding. Kenmerkend voor de Utrechtse universiteit is de samenwerking tussen verschillende disciplines. Dat leidt soms tot verrassende nieuwe inzichten. Je kunt hier studeren in de richtingen aarde en duurzaamheid; bèta; gedrag en maatschappij; gezondheid van mens en dier; media, kunst, cultuur en geschiedenis; recht, economie en bestuur; religie en filosofie; en talen en communicatie.
 • Universiteit van Amsterdam
  De Universiteit van Amsterdam is een van de meest vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten in Europa, een moderne universiteit met een lange en rijke geschiedenis (sinds 1632). Deze tolerante, open en internationale universiteit is altijd al nauw verweven geweest met de stad. (Oud-)studenten en medewerkers zijn er sindsdien overal aanwezig. Het zijn scherpe, nieuwsgierige en onafhankelijke geesten. Je kunt hier studeren in de richtingen economie en bedrijfskunde, geesteswetenschappen, geneeskunde, maatschappij- en gedragswetenschappen, natuurwetenschappen, rechtsgeleerdheid, wiskunde en informatica en diverse interdisciplinaire studies.
 • Vrije Universiteit Amsterdam
  Amsterdam telt nog een universiteit: de brede Vrije Universiteit aan de bruisende Zuidas, een bloeiende economische omgeving waar veel innovatie plaatsvindt. Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Studenten wordt gevraagd om verder te kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu. Je kunt hier studeren in de richtingen economie; recht en bestuur; gedrag en maatschappij; gezondheid en beweging; informatica, wiskunde en bedrijf; kunst, cultuur en geschiedenis; natuurwetenschappen; religie en filosofie; en talen en communicatie.

Gespecialiseerde universiteiten

 • Technische Universiteit Delft
  In de Randstad tussen de grote steden vind je de internationale universiteit van Delft. De TU Delft is de grootste en meest veelzijdige technische universiteit van Nederland. Ook internationaal staat de TU Delft hoog aangeschreven. Het onderwijs is altijd up-to-date, praktijkgericht en wordt voortdurend gevoed vanuit het onderzoek.  Je kunt hier studeren in de richtingen Applied Earth Sciences, Bouwkunde, Civiele Techniek, Electrical Engineering, Industrieel Ontwerpen, Klinische Technologie, Life Science & Technology,  Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek, Molecular Science & TechnologyNanobiology, Technische Bestuurskunde, Technische Informatica, Technische Natuurkunde,
  Technische Wiskunde en Werktuigbouwkunde.
 • Technische Universiteit Eindhoven
  De TU/e is een middelgrote universiteit met een open, vriendelijke sfeer. Je krijgt goede studiebegeleiding en hebt veel persoonlijk contact met docenten en medewerkers. ‘Where innovation starts’ is niet voor niets het motto van de TU/e. De universiteit gaat maatschappelijke uitdagingen aan in het bijzonder op het gebied van gezondheid, energie en mobiliteit. In de gezellige Brabantse studentenstad valt genoeg te beleven voor buiten je studieuren. Je kunt hier studeren in de richtingen automotive, biomedische technologie, bouwkunde, data science, electrical engineering, industrial design, medische wetenschappen & technologie, psychology & technology, chemical engineering & chemistry, software science, sustainable innovation, technische bedrijfskunde, technische natuurkunde, technische wiskunde, web science en werktuigbouwkunde.
 • Nyenrode Business Universiteit
  Nyenrode Business Universiteit in Breukelen/Amsterdam is een universiteit waar ambitieuze en getalenteerde studenten de brug slaan tussen academische strictheid en de zakelijke kennis in de praktijk.  De universiteit is selectief en richt zich op de motivatie en de sociale vaardigheden van de studenten. Nyenrode bied je het volledige spectrum: actiegericht onderwijs, werkgeïntegreerd onderwijs en onderwijsgeïntegreerd werk. Je kunt hier als bachelorstudent studeren in de richtingen Accountancy, Business Administration, en New Business & Business Management.
 • Universiteit voor Humanistiek
  De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanistisch gedachtegoed. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. De universiteit is gehuisvest in de historische binnenstad van Utrecht, een dynamische omgeving met ambiance en sfeer. Kleinschaligheid maakt de omgang tussen studenten en medewerkers persoonlijk en direct. Je kunt hier terecht voor de bachelor Humanistiek, de master Humanistiek en de master Zorgethiek en Beleid.
 • Wageningen University
  De missie van deze universiteit in Gelderland is “To explore the potential of nature to improve the quality of life”.  Om dit te bereiken zijn er drie samenhangende kerngebieden: voeding en voedselproductie; leefomgeving; en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.  Wageningen University is kleinschalig en gespecialiseerd en biedt je een goede persoonlijke begeleiding. Op de moderne campus ontbreekt het je aan niets.
 • TIAS School for Business and Society Deze zogenaamde business school is onderdeel van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Je kunt hier terecht voor een Master of Business Administration (MBA), verschillende (deeltijd) Executive Masters en PhD’s in allerlei vakgebieden. Bij TIAS School for Business en Society wordt gewerkt vanuit de gedachte dat economisch succes en maatschappelijke vooruitgang hand in hand gaan. Business is society en society is business, ze kunnen niet zonder elkaar. Volgens de Financial Times behoort TIAS tot één van de top business scholen in Europa.
 • Faculteit Militaire Wetenschappen
  De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie de militaire opleiding, de persoonsvorming en het academisch onderwijs. De NLDA levert hiermee een belangrijke bijdrage aan professioneel leiderschap. Bovendien verricht de Faculteit Militaire Wetenschappen binnen de NLDA wetenschappelijk onderzoek voor Defensie. Je kunt bij de Faculteit Militaire Wetenschappen terecht voor de volgende opleidingen: militair-wetenschappelijke opleiding, korte officiersopleiding, specialistenopleiding, loopbaanopleidingen, post academische opleiding militair juridische dienst krijgsmacht, master opleiding military strategic studies en de bachelor human factors en systeemveiligheid.
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education
  Dit instituut streeft naar een wereld waarin op een duurzame wijze met water en andere energiebronnen omgegaan wordt. Het onderwijs bereid je op de beste manier mogelijk voor om bij te dragen aan deze wereld. Je kunt bij UNESCO-IHE terecht voor de volgende masteropleidingen: Water Management, Urban Water and Sanitation, Environmental Science en Water Science & Engineering.

Theologische universiteiten

 • Protestantse Theologische Universiteit
  De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Je kunt hier terecht voor de opleidingen bachelor Theologie, master Gemeentepredikant, master Predikant-Geestelijk Verzorger en de master Theologie.
 • Theologische Universiteit Apeldoorn Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn wordt een zesjarige studie theologie aangeboden. In de opleiding staat de wetenschappelijke kwaliteit, verbonden aan een gedegen beroepsmatige toerusting, centraal. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan het aanleren van de brontalen Hebreeuws, Grieks en Latijn. De opleiding is kleinschalig en staat bekend om de goede sfeer en intensieve begeleiding van de studenten.
 • Theologische Universiteit Kampen In Kampen studeer je theologie vanuit een brede christelijke en gereformeerde identiteit terwijl je midden in deze tijd en in deze wereld staat. Er is hierbij veel aandacht voor jou als student. Samenhang en onderlinge betrokkenheid is groot. Je wordt tijdens de opleiding geholpen in de ontwikkeling van je leerdoelen, in je persoonsvorming en geestelijke groei. Als je extra ondersteuning nodig hebt is studentenpastor Drs. L.W. (Lucius) de Graaff er voor jou om wetenschappelijke theologie, geloof en je eigen persoonlijkheid met elkaar te verbinden.

Postuniversitaire opleiding

Amsterdam School of Real Estate (ASRE) is een academisch instituut voor vastgoedkunde, opgericht door de UvA en brancheverenigingen. ASRE helpt vastgoedprofessionals om kennis en vaardigheden up to date te houden met hun Master of Real Estate (MRE), Master of Science in Real Estate (MSRE), Executive Education, de kortere op de actualiteit gerichte opleidingen en Permanente Educatie. De vrij toegankelijke vastgoedbibliotheek van het instituut heeft de grootste collectie vastgoedgerelateerde literatuur van Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *